Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời sẽ tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, nguồn lực xã hội phát triển kinh tế biển đảo.

Để tạo động lực phát triển du lịch tại các huyện của Kiên Giang, chúng tôi kiến nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sáp nhập Hà Tiên và Kiên Lương thành một thành phố kinh tế, du lịch biển đảo nhằm tạo động lực phát triển kinh tế.

Đồng thời, Chính phủ nghiên cứu mở con đường vành đai ven biển, đường xuyên Á thay thế con đường quốc lộ 80 hiện nay không còn phù hợp. Bởi vì con đường vành đai biển sẽ rút ngắn Hà Tiên – Kiên Lương khoảng 60 – 70 km. Còn đường xuyên Á sẽ thông thương giao thương quốc tế. Đây sẽ là động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời sẽ tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, nguồn lực xã hội phát triển kinh tế biển đảo.

 

Comment